Секција предшколских педагога Педагошког друштва Србије одржана 23. Фебруара 2018. Године у ПУ“Ђурђевдан“ у Крагујевцу

141

Секција предшколских педагога Педагошког друштва Србије одржана је 23. Фебруара 2018. Године у ПУ“Ђурђевдан“ у Крагујевцу од 11,00 до13,00.У простору  у коме је одржан састанак креиран је „кутак“ Болоње, где су изложени материјали са мобилности.

Тема састанка била је „Примена метода и техника неформалног учења“.

У уводној речи педагог Бранка Станијевић упознала је ученике састанка са извештајем консултативних сусрета са предшколским педагозима( током 2016. године)  који је имао циљ  да се „чују  перспективе о томе како виде своју улогу и допринос грађењу квалитета у предшколском васпитању и образовању, који су изазови са којима се суочавају, као и њихова очекивања од Секције предшколских педагога“.Данашњи састанак требало би да допринесе повезивању предшколских педагога и  размену  информација од значаја за професију.Једна  од активности јесте представљање пројекта Педагошког друштва Србије „Подршка професионалном развоју предшколских  педагога“.

У наставку је реализована радионица у којој је присуствовало 18  педагога, психолога, стручних сарадника Центра за стручно усавршавањеиз Крагујевца, основних школа и предшколских установа. Из централне Србије учествовали су сарадници предшколских установа из Чачка, Ћуприје, Свилајнца, Лучана и Крагујевца; основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“ и „Драгиша Михајловић“.Домаћин састанка био је тим вртића „Чуперак“.

Радионица је имала следеће целине:  игре  упознавања, игре „енергије“,  вежбу дебате , саморефлексију „5 питања“ и евалуацију „Носим са собом“.Активно учешће присутних  у планираним активностима омогућило је пријатну атмосферу за учење. Кроз презентацију  добили су информације о пројекту и фазама пројекта, један погледа на  место неформалног образовања ( круг вредности учесника) и евалуацију.