Републичка секција стручних сарадника одржаће се у среду 21.02.2018. у 12 часова у Другој економској школи (Господара Вучића 50).

Дневни ред:
1. Могућност и примене социометрије у школској пракси, др Вера Спасеновић
2. Превенција антисоцијалног понашања ученика, шта и како радити у школи, др Зорица Шаљић
3. Разно