Seminari Pedagoškog društva: popust od 20% za izvršene uplate do 15.01.

448

PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANjA
ZA ŠKOLSKU  2017/18. GODINU

Izaberite  programe stručnog usavršavanja za sebe i svoje ustanove u organizaciji Pedagoškog društva Srbije.

Svi koji izvrše uplatu obuke do 15.01.2018. godine ostvaruju popust od 20%  za grupu.

Zainteresovani mogu dobiti sve ostale informacije na telefon: 064/09-41-321 radnim danima od 10-15 časova ili na e-poštu: drustvo@pedagog.rs

 1. 113 Korak napred u saradnji odeljenskog starešine i roditelja
  Kompetencija:
  Kompetencije za komunikaciju i saradnju
  Prioritetna oblast: individualizovani pristup u radu sa decom, učenicima i polaznicima korišćenjem različitih metoda i oblika rada u realizaciji nastavnog predmeta i/ili oblasti
  4000,00 dinara po učesniku, dva dana
 2. 123 Profesionalizacija odeljenskih starešina u saradnji sa roditeljima
  Kompetencija:
  Kompetencije za komunikaciju i saradnju
  Prioritetna oblast: stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj svakog pojedinca, zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije
  4000,00 dinara po učesniku, dva dana
 3. 124 Profesionalni razvoj stručnih saradnika (pedagoga i psihologa) u školama i domovima učenika
  Kompetencija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju
  Prioritetna oblast:praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća, odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika
  2600,00 dinara po učesniku, jedan dan
 4. 293 Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške učenicima/deci sa smetnjama u razvoju u školi/predškolskoj ustanovi
  Kompetencija:Kompetencije za poučavanje i učenje
  Prioritetna oblast: individualizovani pristup u radu sa decom, učenicima i polaznicima korišćenjem različitih metoda i oblika rada u realizaciji nastavnog predmeta i/ili oblasti
  4000,00 dinara po učesniku, dva dana
 5. 324 Rad sa decom iz marginalizovanih grupa
  Kompetencija
  :Kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenikaPrioritetna oblast:stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj svakog pojedinca, zaštita od nasilja, zlostavljanja zanemarivanja i diskriminacije
  4000,00 dinara po učesniku, dva dana
 6. 350 Kako unaprediti proces samoevaluacije u nastavi?
  Kompetencija: Kompetencije za poučavanje i učenje
  Prioritetna oblast:praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća, odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika
  2400,00 dinara po učesniku, jedan dan
 7. 456 Tehnike učenja
  Kompetencija:Kompetencije za poučavanje i učenje
  Prioritetna oblast: individualizovani pristup u radu sa decom, učenicima i polaznicima korišćenjem različitih metoda i oblika rada u realizaciji nastavnog predmeta i/ili oblasti
  2400,00 dinara po učesniku, jedan dan