Семинари Педагошког друштва: попуст од 20% за извршене уплате до 15.01.

479

ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ЗА ШКОЛСКУ  2017/18. ГОДИНУ

Изаберите  програме стручног усавршавања за себе и своје установе у организацији Педагошког друштва Србије.

Сви који изврше уплату обуке до 15.01.2018. године остварују попуст од 20%  за групу.

Заинтересовани могу добити све остале информације на телефон: 064/09-41-321 радним данима од 10-15 часова или на е-пошту: drustvo@pedagog.rs

 1. 113 Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља
  Компетенција:
  Компетенције за комуникацију и сарадњу
  Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
  4000,00 динара по учеснику, два дана
 2. 123 Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима
  Компетенција:
  Компетенције за комуникацију и сарадњу
  Приоритетна област: стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације
  4000,00 динара по учеснику, два дана
 3. 124 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика
  Компетенција: Компетенције за комуникацију и сарадњу
  Приоритетна област:праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
  2600,00 динара по учеснику, један дан
 4. 293 Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи
  Компетенција:Компетенције за поучавање и учење
  Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
  4000,00 динара по учеснику, два дана
 5. 324 Рад са децом из маргинализованих група
  Компетенција
  :Компетенције за подршку развоју личности детета и ученикаПриоритетна област:стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања занемаривања и дискриминације
  4000,00 динара по учеснику, два дана
 6. 350 Како унапредити процес самоевалуације у настави?
  Компетенција: Компетенције за поучавање и учење
  Приоритетна област:праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
  2400,00 динара по учеснику, један дан
 7. 456 Технике учења
  Компетенција:Компетенције за поучавање и учење
  Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
  2400,00 динара по учеснику, један дан