Републичка секција стручних сарадника одржаће се 12.12.2017. године у 12 часова у Гимназији Свети Сава, Ресавска 58, Београд.

Дневни ред:

  1. Финансијска писменост у образовању – да ли су наши ученици финансијски писмени?
    Др Јелена Филиповић, ванредни професор економског факултета у Београду
  2. Програми Народне банке Србије који доприносе финансијском описмењавању ученика
    представник НБС
  3. Разно