На Филозофском факултету Универзитета у Београду 29. и 30. септембра 2017. године организован је стручно научни скуп под називом „ВасПИТАЊЕ данас”. Скуп су организовали Педагошко друштво Србије и Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултет у Београду у оквиру Сусрета педагога, који су ове године одржани шести  пут по реду.

Дводневни научни скуп организован је кроз пленарни рад и рад у сесијама и секцијама које су груписане око неколико тематских целина.

У организацији сусрета учествовало је преко 20 чланова програмског и организационог одбора и 31 волонтер-чланови Клуба студената педагогије; на Скупу је изложено 5 пленарних излагања, и 58 излагања у оквиру сесија и секција; у оквиру Скупа издат је и Зборник са 36 научних и стручних радова на тему Скупа.

Скупу је обухватио око 200 присутних пре свега педагога-стручних сарадника из свих образовно-васпитних институција и факултета; директоре предшколских и школских установа и наставнике других струка,  госте-представнике Министарства просвете, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређење образовања и васпитања, невладиних и партнерских организација, издавачких кућа.

На отварању Сусрета присутнима су се обратили: заменица декана Филозофског факултета, проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, управница Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије.

Пленарни део је обухватио 5 излагања:

  • Проф. др Никола Поткоњак: „Критички осврт на Стратегију  развоја образовања у Србији (СРОС) до 2020. године“
  • Проф. др Мојца Ковач Шебарт: „Партиципација као васпитно образовни изазов“
  • Проф. др Емина Хебиб, проф. др Вера Спасеновић и др Зорица Шаљић: „Функција(е) школе: васпитање и/или образовање“
  • Др Александар Тадић и др Биљана Бодрошки Спариосу: „Васпитање као одговор на изазове савременог доба“
  • Др Лидија Мишкељин: „У какво васпитање верујемо“

Наставак рада првог дана одвијао се у 4 главне сесије:

Сесија 1: Васпитни потенцијали система образовања и васпитања

(модератори: Др Ивана Луковић и Сандра Бацковић)

Сесија: Остваривање васпитне функције кроз партиципацију

(модератори: Маша Аврамовић и Марсела Ескенази Милутиновић)

Сесија: Остваривање васпитне функције кроз партиципацију

(модератори: Др Владета Милин и  Светлана Спасић)

Сесија 3: Култура и васпитање

(модератори: Наташа Николић и Верица Грбић)

У оквиру сесија  учесници су могли да прате и учествују у дискусији на преко 30 научних и стручних радова који  се баве темом Васпитања данас.

Други дан Скупа базирао се у раду у секцијама, у којима су присутн
и педагози узели активно учешће на теме:
„Шта васпитава у вртићу“(реализатор радионице: Катедра за предшколску педагогију)„Остваривање функције школе – има ли места за васпитање“ (реализатор радионице: Катедра за школску педагогију)„Повратак васпитању: изазови и могућности за 21. век“(реализатор радионице: Катедра за општу педагогију)„Васпитање данас: шта можемо променити мењајући оцењивање“(реализатор радионице: Катедра за дидактику).

На затварању стручно научног скупа “ВасПИТАЊЕ данас” сумиран је рад у оквиру првог и другог дана рада и Скуп су затвориле испред Филозофског факултета Катедре за педагогију и андрагогију Проф. др Драгана Павловић Бренеселовић и Наташа Стојановић испред Педагошког друштва Србије.

Скупу  је присуствовао велики број практичара, истраживача и научних радника из целе Србије. Посебно значајно је било присуство Проф. др Николе Поткоњака, као и гошће из Словеније, проф.др Мојце Ковач Шебарт На скупу су се критички преиспитивала актуелна питања, дилеме и проблеми, размењивала су се најновија научна сазнања, као и искуства у области васпитног рада у васпитно-образовно процесу. На основу резултата евалуације закључак је  да су учесници високо оценили садржаје и тему скупа, организацију самог скупа, као и квалитет предавања, дискусија и корисност од самог скупа.

Показало се да су Сусрети педагога јако важно место окупљања, пре свега педагога, али и других запослених у институцијама и установама које се баве васпитањем и образовањем, прилика да се размене искуства, идеје, да се међусобно повежу и професионално оснаже.