Састанак Републичке секције стручних сарадника  одржаће се у уторак 17.10.2017. године у 12h у Другој економској школи, Господара Вучића 50, Београд.

Дневни ред:

  1.  Биљана Лајовић,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Новине у Закону о основама система образовања и васпитања и Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника
  2. Јелена Најдановић Томић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања- Новине у образовању из перспективе ЗВКОВ-а
  3. Разно