Дана 06.07.2017. године одржан је редован састанак Редакције часописа Настава и васпитање поводом изласка новог броја 1/2017. часописа и договора за излазак наредног броја.