Knjiga “Kako motivisati učenike da uče”

699

Galerija nauke i tehnike SANU i Izdavačka kuća Clio pozivaju vas na razgovor o knjizi Džere Brofi “KAKO MOTIVISATI UČENIKE DA UČE”

govore: Dragica Pavlović Babić, viši naučni saradnik Instituta za psihologiju Biljana Lajović, specijalista školske psihologije Smiljana Jošić, istraživač saradnik Instituta za pedagoška istraživanja Marina Vicanović, psiholog i prevodilac
moderator:  Ivanka Jelić

utorak, 8. mart, Galerija nauke i tehnike SANU (Knez Mihailova 35, ulaz iz ulice Đure Jakšića 2)  12.00 sati * Za sve dodatne informacije možete se obratiti telefone  (011) 262 4334 ili 3035 696 i e-poštu ijelic@clio.rs

Džere Brofi
KAKO MOTIVISATI UČENIKE DA UČE

prevela sa engleskog Marina Vicanović
tvrdi povez, latinica, strana 596, F 21 x 14

knjižarska cena 1.540 RSD, cena sa popustom 1.078 RSD

o knjizi
Pisana posebno za nastavnike, ova knjiga nudi bogatstvo principa za motivisanje učenika da uče, zasnovanih na istraživanjima. Njen fokus na motivacionim principima, umesto na motivacionim teoretičarima ili teorijama, prirodno vodi u diskusiju o konkretnim strategijama u učionici. Kroz celu knjigu ovi principi i strategije povezuju se sa realnošću u savremenim školama (npr. ciljevi nastavnog programa) i učionicama (npr. razlike među učenicima, dinamika učionice). Obezbeđene su smernice za prilagođavanje motivacionih principa grupnim i individualnim razlikama, te za “korektivni rad” sa učenicima koji su postali obeshrabreni ili nezadovoljni. Svaki odeljak sadrži zaključke i sažetke, kao i pitanja za razmišljanje i preporučenu literature.

sadržaj
Predgovor

 1. Učenička motivacija: nastavnička perspektiva
 2. Uspostavljanje zajednice za učenje u vašoj učionici
 3. Podržavanje samopouzdanja učenika kao osoba koje uče
 4. Teorija cilja
 5. Ponovno uspostavljanje samopouzdanja i volje za učenjem kod obeshrabrenih učenika
 6. Obezbeđivanje spoljašnjih/ekstrinzičkih pobuđivača
 7. Teorija samoodređenosti intrinzičke motivacije: zadovoljavanje potreba učenika za autonomijom, kompetentnošću i povezanošću
 8. Drugi načini podržavanja intrinzičke motivacije učenika
 9. Podsticanje učeničke motivacije za učenje
 10. Socijalizovanje nezainteresovanih ili otuđenih učenika
 11. Prilagođavanje razlikama u učeničkim obrascima motivacije
 12. Pogled unazad i unapred: integrisanje motivacionih ciljeva u vaše planiranje i poučavanje