Obaveštenje u vezi članarine u Pedagoškom društvu Srbije

291

Obaveštenje u vezi članarine u Pedagoškom društvu Srbije

Ukoliko ste do sada bili član Pedagoškog društva Srbije i želite da i ove godine obnovite članstvo, možete to da uradite uplatom članarine. Od ove godine uveli smo novinu i omogućili Vam da izaberete jedan od dva načina plaćanja, u zavisnosti koji Vam više odgovara.

Prvi način je jednokratna uplata godišnje članarine u iznosu od 1500,00 dinara za zaposlene, 500,00 dinara za penzionere i studente do 29.02.2016. godine. Od 29. februara članarina će koštati 1.800,00 dinara za zaposlene. Članarinu možete platiti na sastanku Republičke sekcije stručnih saradnika, u prostorijama Pedagoškog društva ili putem opšte uplatnice u banci /pošti ispunjavanjem sledećih podataka: 

UPLATILAC: ime i prezime sa punom adresom 
SVRHA UPLATE: članarina za 2016. godinu 
PRIMALAC: Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd 
IZNOS: 1.500,00 ili 500,00 dinara 
RAČUN PRIMAOCA: 150000000185059939
POZIV NA BROJ: broj članske karte 

Na ovaj način, ostvarujete mogućnost besplatnog pohađanja jednog seminara koji organizuje Pedagoško društvo Srbije.

Drugi način je plaćanje u mesečnim ratama, pri čemu je godišnja članarina 2.200,00  dinara a  plaćanje se odvija odbijanjem po 200,00 dinara od plate, počev od februarske zarade. Na ovaj način ostvarujete pravo pohađanja neograničenog broja naših seminara sa umanjenom cenom od 50%. Ukoliko se odlučite za ovaj način plaćanja obavestite nas putem mejla drustvo@pedagog.rs ostavljajući podatke i kontakt ustanove u kojoj ste zaposleni.
Ukoliko još niste član Pedagoškog društva Srbije, a želeli biste to da postanete, prvi korak je da popunite pristupnicu u elektronskoj formi koju možete naći na sajtu, a zatim da je pošaljete na mejl drustvo@pedagog.rs. Razmislite koji način plaćanja članarine bi Vama najviše odgovarao. Nakon uplate i unosa podataka u bazu, biće Vam izdata članska karta.

Članovi Pedagoškog društva imaju pravo, obavezu i odgovornost da:

 • pohađaju po povoljnijim cenama seminare u organizaciji Pedagoškog društva Srbije (u zavisnosti od načina plaćanja);
 • dobijaju po povoljnijoj ceni pojedinačnu pretplatu za časopis “Nastava i vaspitanje”;
 • dobijaju besplatne Pedagoške novine;
 • od Pedagoškog društva i njegovih organa traže i dobiju stručnu pomoć;
 • dobiju potvrde o internom stručnom usavršavanju (4 boda) za dolaske na predavanja u okviru Republičke sekcije stručnih saradnika;
 • učestvuju u radu Pedagoškog društva i  i svih oblika njegovog organizovanja i delovanja;
 • biraju i budu birani u organe Društva;
 • blagovremeno i potpuno budu informisani o radu i aktivnostima  Pedagoškog društva;
 • se pridržavaju statuta i odluka Skupštine;
 •  redovno plaćaju članarinu i aktivno rade na omasovljenju i afirmaciji Pedagoškog društva;
 • štite i unapređuju autonomiju i integritet profesije pedagoga u skladu sa etičkim kodeksom pedagoga.

Molimo sve članove da u slučaju promene adrese stanovanja obaveste PDS kako bi se te izmene unele u bazu i slale Pedagoške novine na tačnu adresu.

UKOLIKO ŽELITE DA PRISTUPITE ČLANSTVU POPUNITE PRISTUPNICU NA OVOM LINKU