“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Садржај броја 7:

  • Међународна научна конференција „Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању“
  • Трибина „Електронско насиље“
  • Сарадња породице и школе
  • Brainobrain центар у Београду
  • Интервју: Јелена Холцер – Школа за родитеље
  • Књиго моја пређи на другога: „Хајде да причамо о…“, Јелена Холцер
  • Креативни педагози: Сузана Антић