09.06.2015. године одржана Републичка секција стручних сарадника

177

09.06.2015. године одржана Републичка секција стручних сарадника.
Дневни ред:
1. Примери добре праксе
2. Кратак осврт на рад секције у овој години и предлози за рад секције у наредној школској години