12.05.2015. одржана Републичка секција стручних сарадника

271

12.05.2015. одржана Републичка секција стручних сарадника
Дневни ред:
1. Др Драган Попадић – презентација књиге “Школско насиље број 2”
2. Проф. др Душанка Митровић и доц. др Александра Трогрлић, Одсек за психологију Филозофког факултета у Новом Саду – Психологија полних разлика и сличности и презентација истоимене књиге
3. Разматрање Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања