“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Садржај броја 4:

 • 0 година ЗВРКОВ-а – Захвалница ПДС
 • Пројекат ‘’Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала – Развионица, интервју са Љиљаном Левков
 • Пепељугин закон – Инцест траума центар Београд
 • Ауторитет наставника и развој критичког мишљења код ученика у словеначким школама, интревју са др. Јанезом Креком
 • Педагог некад и сад
 • Извештај са реализације ТоТ семинара’’Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља’’
 • Научни скуп – ХОЛИПРИ 2014. и пројекат ОСТРВА
 • Увођење драме у образовање, сарадња ПДС-а и БАЗАРТ-а
 • Сарадња Дечијег културног центра и ПДС-а
 • Осврт на рад Републичке секције стручних сарадника
 • Сктивности подружница и ПДС-а
 • Филозофија за децу, интервју са Милошем Јеремићем
 • Примери добре праксе педагога
 • Модел функционисања студентских организација, Клуб студената педагогије
 • Препоручени важни линкови
 • СОС бр. тел које треба да зна сваки педагог
 • Програми стручног усавршавања ПДС-а