10 godina vrednovanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

248

Izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2004.godine, a usled  potreba obrazovnog sistema, odlukom Vlade RS osnovan je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Zavod je dobio nadležnost da obavlja stručne poslove u oblasti praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti  ciljeva, zadataka, opštih i posebnih standarda znanja po nivoima i vrstama, kao i da obavlja  stručne poslove u vezi sa: predlaganjem  opštih i posebnih standarda znanja, vrednovanjem rada nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i ustanova, proverom rezultata ostvarenih propisanih ciljeva, zadataka i opštih i posebnih standarda znanja na republičkom nivou, realizacijom međunarodnih studija, praćenjem učeničkih postignuća, pružanjem stručne podrške Ministarstvu, Savetu i školama u domenu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti  ciljeva, zadataka, opštih i posebnih standarda znanja, praćenjem usaglašenosti sistema vrednovanja i osiguranja kvaliteta  sa evropskim uporednim sistemima. Zavod je 2012. je od strane međunarodnog verifikacionog tela (Bureau Veritas) postao prva   institucija u Srbiji sertifikovana za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Obeležavajući 10 godina uspešnog rada Zavod je upriličio svečanost kojoj su prisustvovali ugledno gosti, prijatelji i saradnici. Skup je otvorio direktor dr Dragan Banićević, predstavivši ukratko aktivnosti u dosadašnjem periodu. Čestitke i pohvale  su zatim uputili: dr Srđan Verbić, ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Desanka Radunović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta.

Nakon iscrpnog predstavljanja rezultata  rada sve tri programske oblasti Zavoda direktor Dragan Banićević je uručio zahvalnice za konstruktivnu saradnju, podršku i doprinos razvoju ove ustanove.

Posebna čast za članove Pedagoškog društva Srbije je što smo prepoznati kao saradnici od značaja za uspešan rad  Zavoda i što smo se našli  među dobitnicima Zahvalnice.

zuov2

Dr Dragan Banićević uručuje Zahvalnicu  Biljani Radosavljević, predsednici  Pedagoškog društva Srbije