Pedagoško društvo Srbije
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
početna početna strana
nastava i vaspitanje Nastava i vaspitanje
kontakt kontakt
forum forum
enastava E-nastava

 
Pratite nas i na:
 

izdvajamo
o Pedagoškom društvu
podružnice i sekcije Društva
seminari u organizaciji PDS
tekstovi i praksa
časopis- Nastava i vaspitanje
o sajtu www.pedagog.rs
Mala pedagoška biblioteka
Arhiva projekata
Linkovi

MAILING LISTA
  Pretplatite se na besplatan Newsletter
Upišite vaš e-mail:
saznajte više o ovom servisu...

 

 

:: Programi stručnog usavršavanja i projekti ::

Pedagoško društvo Srbije 

Poštovane koleginice i kolege,
za 2013/14. školsku godinu, pripremili smo Vam niz programa stručnog usavršavanja za koje se nadamo da će ispuniti Vaša očekivanja u pogledu profesionalnog razvoja.

Zainteresovani mogu dobiti sve ostale informacije na telefon: 064/09-41-321 radnim danima od 10-15 časova ili na e-mail:drustvo@pedagog.rs


akreditovani seminari
za detalje kliknite na naslov seminara

 

• Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

72

Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente

Kompetencija: K3
Prioriteti: 4

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065

Autori

Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović

Realizatori

Stanislava Vidović, Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Ljilja Vdović, Dragana Ćuk, Nevenka Kraguljac, Mirjana Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stankov

Opšti ciljevi

Osposobljavanje profesionalaca za rad sa mladima na uspostavljanju i unapređenju rada učeničkog parlamenta i promociji participativnih prava mladih

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veština i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Osposobljavanje nastavnika da budu podrška učenicima pri formiranju učeničkog parlamenta, kod pokretanja akcija u školi i pri uključivanju u rad stručnih i organa upravljanja u školi; Umrežavanje i širenje ideje participacije učenika u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Dečja prava i upoznavanje sa Konvencijom o pravima deteta i članovima Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 2. Demokratija i parlament. 3. Učenički parlament u školi. 4. Timski rad. 5. Liderstvo. 6 Kritičko mišljenje. 7. Pregovaranje.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/ pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (18 bodova)• Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente - ONLINE - seminar se organizuje putem Interneta
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

72

Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente - ONLINE

Kompetencija: K3
Prioriteti: 4

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065

Broj učesnika

realizacija ONLINE seminara nije ograničena brojem učesnika

Trajanje

seminar se organizuje na sajtu www.pedagog.rs u toku 7 nedelja od prijavljivanja polaznika. Svake nedelje polaznici shodno svojim obavezama i dinamici rada treba da obrade po jedan modul predviđenih sadržaja

Opšti ciljevi

Osposobljavanje profesionalaca za rad sa mladima na uspostavljanju i unapređenju rada učeničkog parlamenta i promociji participativnih prava mladih

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veština i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Osposobljavanje nastavnika da budu podrška učenicima pri formiranju učeničkog parlamenta, kod pokretanja akcija u školi i pri uključivanju u rad stručnih i organa upravljanja u školi; Umrežavanje i širenje ideje participacije učenika u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Dečja prava i upoznavanje sa Konvencijom o pravima deteta i članovima Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 2. Demokratija i parlament. 3. Učenički parlament u školi. 4. Timski rad. 5. Liderstvo. 6 Kritičko mišljenje. 7. Pregovaranje.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/ pomoćnici direktora


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju - bazični
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

153

Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju – bazični

Kompetencija: K4
Prioriteti: 1,2

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065

Autori

Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović

Realizatori

Mreža realizatora na teritoriji Srbije
Beograd: Mr spec. Stanislava Vidović, Mr spec. Marija Radovanović, spec. Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Ljilja Vdović, Dragana Ćuk Milankov, Nevenka Kraguljac;
Niš: Marina Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stanković Radivojević;
Šabac: Mr Božidar Topalović, Biljana Ercegovčević;
Vlasotince: Kamila Popović;
Sombor: Edita Sakali;
Novi Sad: Verica Grbić;
Subotica: Desanka Vidaković, Ksenija Bošnjak;
Požarevac: spec. Živkica Đorđević, Svetlana Spasić;
Kragujevac: Dragana Ocokoljić;
Kraljevo: Vladan Seizović;
Užice: Aleksandra Jovanović-Đukić;
Jagodina: Valerija Živković, Vesna Ostojić;
Valjevo: Gordana Milovanović;

Opšti ciljevi

Osposobljavanje profesionalaca za rad sa mladima za primenu modela medijacije u nenasilnom rešavanju sukoba.

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veštine i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Osposobljavanje profesionalaca za rad na: prevenciji, transformaciji i upravljanju sukobima; Primeni modela medijacije; Unapređenju komunikacije, međusobnih odnosa i atmosfere u školskoj sredini; Umrežavanje profesionalaca i vršnjaka i širenje ideje medijacije u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Nenasilna komunikacija – osnove i koraci, proces empatije; izražavanje osećanja i potreba. 2. Učenje i vežbanje izražavanja jezikom pozitivne akcije i afirmacije. 3. Različiti načini slušanja i slušanje sa empatijom. 4. Bes i konstruktivni načini prevazilaženja besa. 5. Uzroci, osnove nastanka i razvoja sukoba, ishodi, prevencija i upravljanje sukobima. 6. Metode i tehnike u procesu medijacije. 7. Osnovne uloge medijatora. 8. Koraci u medijaciji. 9. Školska i vršnjačka medijacija.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre–vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju - napredni
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

152

Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju – napredni

Kompetencija: K4
Prioriteti: 1,2

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Marina Ostojić, marinaostojic@live.com, 063/445-088

Autori

Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović

Realizatori

Milena Golić, Marija Radovanović, Dragana Ćuk Milankov, Stanislava Vidović, Marina Ostojić

Opšti ciljevi

Unapređivanje znanja i veština profesionalaca za rad sa mladima u primeni modela medijacije u nenasilnom rešavanju sukoba

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veštine i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Unapređivanje znanja i veština profesionalaca za rad na: prevenciji, transformaciji i upravljanju sukobima, primeni modela medijacije, unapređenju komunikacije, međusobnih odnosa i atmosfere u školskoj sredini; Umrežavanje i širenje ideje medijacije u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Izazovi u primeni medijacije u školi i načini prevazilaženja teškoća, kao izazova u primeni medijacije. 2. Proces empatije – izražavanje osećanja i potreba i primena u „teškim“ situacijama. 3. Različiti oblici medijacije i mogućnosti primene u školskoj sredini. 4. Nove metode rada u primeni medijacije u školi. 5. Načini i modeli rada u situacijama sa više aktera sukoba. 6. Primena različitih modela medijacije u praksi. 7. Standardi u vršnjačkoj medijaciji.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre–vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)


Podrška podsticanju i razvoju čitanja kod dece

19

Podrška podsticanju i razvoju čitanja kod dece

Kompetencija: K2
Prioriteti: 5, 7

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Maja Vračar , Vesna Crnogorac

Realizatori

Vesna Crnogorac, Biljana Radosavljević, Maja Vračar

Opšti ciljevi

Poboljšanje čitalačkih sposobnosti kod dece kroz primenu novih metoda u radu nastavnika i bibliotekara

Specifični ciljevi

Sticanje novih i proširivanje postojećih znanja kod nastavnika i bibliotekara za odgovorno uvođenje dece u svet slova i čitanja; Obučenost polaznika za primenu savremenih naučno utemeljenih metoda i savremenih trendova u razvoju i podsticanju čitanja kod dece od najranijeg uzrasta do 18 godina; Senzibilizacija i osposobljavanje ciljne grupe za primenu metoda za razvoj podsticajnog čitanja u radu sa roditeljima

Sadržaj i aktivnosti

1. Uloga nastavnika i bibliotekara u podsticanju čitanja i korišćenja školske biblioteke. 2. Sticanje novih i proširivanje postojećih znanja o procesu „uvođenja dece u svet čitanja“. 3. Sticanje novih i proširivanje postojećih znanja o modelima „približavanja biblioteke“ – kao koncepta i univerzalnog mesta znanja i informacija. 4. Modeli saradnje nastavnika i bibliotekara – kako probuditi radoznalost kod dece mlađeg uzrasta za čitanjem, odnosno kako podsticati dete starijeg uzrasta na sticanje „čitalačkih navika“. 5. Ideje za razvoj čitanja u kontekstu doživotnog učenja. 6. Razvoj motivacije kod dece uzrasta „kritičnog“ za čitanje (adolescenata). 7. Uloga roditelja u lancu subjekata odgovornih i značajnih za proces čitanja od malih nogu (socijalizacija dece u biblioteci ). 8. Multidisciplinarni pristup „fenomenu“ čitanja, ključnog za učenje (model „čitanje pomaže učenju“). 9. Značaj korišćenja digitalne dečje biblioteke (World Digital Library i srpska digitalna biblioteka). 10. Predstavljanje lestvice čitanja od najranijeg uzrasta do 18 godine.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi

Broj učesnika

25

Trajanje

jedan dan (8 bodova)


• Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

27

Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

Kompetencija: K3
Prioriteti: 1

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Slobodan Malušić, slobodanmalusic@yahoo.com, 011/311-61-58, 011/216-83-80, 011/246-22-84, 063/169-83-23

Autori

Slobodan Malušić

Realizatori

Slobodan Malušić, Milka Bogić, Marijana Stefanović

Opšti ciljevi

Osposobljavanje nastavnika za metodički pristup rešavanju vaspitnih problema učenika. Povećanje motivacije kod nastavnika za učestalijim i kvalitetnijim intervencijama koje bi sprečavale razvoj nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika

Specifični ciljevi

Jačanje podrške za razvoj stabilnog i integrisanog identiteta učenika; Rešavanje problema koje nose razvojne faze u odrastanju učenika; Razvijanje samonadzora i samokontrole zdravije životne adaptacije u njihovom ličnom stasavanju, ali i suočavanje sa spoljnim uslovima; Razvijanje komunikacije između vršnjaka, roditelja i nastavnika; Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika; Razvijanje motivacije za učenje

Sadržaj i aktivnosti

1. Problemi vezani za školu, porodicu, drugarstvo, odnos prema suprotnom polu (simpatije), lični izgled (kompleksi) i druge vrste problema (strahovi, emocionalni, psihički i socijalni poremećaju, agresija, zlostavljanje i zanemarivanje učenika, učenici sa smetnjama u razvoju, droga, alkohol, pušenje, sekte, zdravstveni i drugi problemi, ljubav, seks, poroci, novac, slobodno vreme – organizacija).

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnci/profesori u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnci/profesori predmetne nastave – osnovna škola, Vaspitač u predškolskoj ustanovi, profesori predmetne nastave – gimnazije, Medicinska sestra – vaspitač,profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, saradnici, pedagoški asistent i pomoćni nastavni, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, stručni saradnici, saradnik u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), vaspitač u domovima učenika, profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovneim), direktori/pomoćnci direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (12 bodova)


Metodologija i sadržaji rada na časovima odeljenjske zajednice – odeljenjskog starešine: šta, kako i zašto

58

Metodologija i sadržaji rada na časovima odeljenjske zajednice – odeljenjskog starešine: šta, kako i zašto

Kompetencija: K3
Prioriteti: 4,6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Dragana Spasojević, spdragana@yahoo.com, 011/351-00-23, 065/351-00-23

Autori

Vesna Radonić, Dragana Spasojević, Dušanka Jerković

Realizatori

Vesna Radonić, Dragana Spasojević, Dušanka Jerković

Opšti ciljevi

Unapređivanje znanja nastavnika iz oblasti metodike vaspitnog rada sa učenicima. Povećanje nivoa ličnih kompetencija, znanja, veština i motivacije nastavnika za kvalitetnu realizaciju časova Odeljenjske zajednice – Odeljenjskog starešine i ostvarivanje vaspitne uloge škole

Specifični ciljevi

Da nastavnici – odeljenjske starešine budu upoznati sa savremenim teorijskim i praktičnim znanjima neophodnim za rad na času Odeljenjske zajednice; Podsticanje međusobne interakcije nastavnik – učenik i učenik – učenik i stvaranje uslova za potpuniji lični razvoj učenika i uspešno formiranje odeljenjskih kolektiva; Upoznavanje nastavnika sa načinima pružanja podrške učenicima u savladavanju metoda i tehnika efikasnog učenja, formiranja radnih navika i razvijanje motivacije za učenje; Sticanje znanja o razvojnim karakteristikama i potrebama učenika i načinima prepoznavanja potreba. Upoznavanje nastavnika sa načinima konstruktivnog rešavanja konflikata i posredovanja u sukobima u situacijama nasilja i diskriminacije među decom. Upoznavanje sa načinima postizanja pozitivne atmosfere u odeljenju. Da nastavnici steknu znanja o osnovnim principima i metodama rada na časovima Odeljenjske zajednice. Jačanje profesionalnik kapaciteta Odeljenjskih starešina za upravljenje odeljenjem.

Sadržaj i aktivnosti

1. Područja rada i uloge odeljenjskog starešine. 2. Osnovni metodološki principi i metode rada na časovima odeljenjske zajednice. 3. Razvojne karakteristike učenika. 4. Načini stvaranja atmosfere uzajamnog poštovanja u odeljenju, razvijanje samopoštovanja kod učenika i upravljanje odeljenjem. 5. Konstruktivni načini rešavanja konflikata i posredovanja u sukobima u situacijama nasilja i diskriminacije među decom. 6. Kako do uspešnijeg učenja. 7. Sadržaji rada na časovima odeljenjske zajednice. 8. Osnovni metodološki principi i kreiranje radionica za časove odeljenjskih zajednica (prema potrebama ciljne grupe).

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)


Profesionalizacija odeljenjskih starešina u saradnji sa roditeljima

158

Profesionalizacija odeljenjskih starešina u saradnji sa roditeljima

Kompetencija: K4
Prioriteti: 4, 7

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Maja Vračar

Realizatori

Slađana Anđelković, Biljana Radosavljević, Biserka Svetozarević, Gordana Milovanović, Vesna Petrović-Urošević, Mileva Mojić, Nina Pećer, Maja Vračar

Opšti ciljevi

Poboljšanje saradnje roditelja i škole kroz profesionalizaciju kompetencija odeljenjskog starešine u radu sa roditeljima

Specifični ciljevi

Upoznavanje ciljne grupe seminara sa osnovnim pravilima i strategijama uspešne komunikacije na relaciji odeljenjski starešina– učenik–roditelj; Obuka odeljenjskih starešina za primenu novih oblika i sadržaja rada i ovladavanje radioničarskim načinom rada i drugim savremenim metodologijama, kroz oblike saradnje sa roditeljima; Senzibilizacija odeljenjskih starešina za rad sa roditeljima na polju preventive koji će se direktno odraziti i na položaj učenika u školi

Sadržaj i aktivnosti

1. Značaj i uloga odeljenjskog starešine u savremenoj školi u saradnji sa roditeljima. 2. Pregled i dostignuća međunarodnih iksustava saradnje roditelja i škole. 3. Primena timskog rada na polju saradnje sa roditeljima. 4. Prava i odgovornosti roditelja. 5. Učestvovanje i saradnja roditelja. 6. Metodička upustva za relizaciju savremenih koncepata saradnje sa roditeljima. 7. Veštine vizulaizacije, prezentacije i vođenja roditeljskih sastanaka. 8. Verbalna i neverbalna komunikacija u kontekstu saradnje roditelj–odeljenjski starešina–učenik. 9. Motivisanje roditelja i zajedničke akcije sa roditeljima. 10. Pedagoška radionica kao oblik nastavnog rada. 11. Podrška i osnaživanje odeljenjskih starešina u radioničarskom radu. 12. Vođenje dokumentacije odeljenjskog starešine o saradnji sa roditeljima. 13. Aktivnosti praćenja primene seminara na osnovu izveštaja i posete školama.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

25

Trajanje

dva dana (16 bodova)Profesionalni razvoj stručnih saradnika (pedagoga i psihologa) u školama i domovima učenika

160

Profesionalni razvoj stručnih saradnika (pedagoga i psihologa) u školama i domovima učenika

Kompetencija: K4
Prioriteti: 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Biljana Radosavljević, Maja Vračar, Nataša Stojanović

Realizatori

Biljana Radosavljević, Maja Vračar, Nataša Stojanović, Biljana Mihailović, Verica Grbić, Gordana Milovanović

Opšti ciljevi

Unapređenje rada i jačanje kompetencija stručnih saradnika (pedagoga-psihologa) u školama i domovima učenika

Specifični ciljevi

Upoznavanje stručnih saradnika sa načinima jačanja njihove profesionalne uloge u školama, odnosno domovima učenika; Obuka stručnih saradnika za samovrednovanje sopstvene prakse; Razvijanje svesti o neophodnosti kontinuiranog profesionalnog razvoja stručnih saradnika; Ospsosobljavanje stručnih saradnika za nove koncepte u radu u skladu sa novim Zakonom; Razvoj profesionalnih komptenecija , uspostavljanje standarda struke u pogledu obavljanja poslova, vođenja dokumentacije

Sadržaj i aktivnosti

1. Opšti principi za profesionalnost u radu stručnih saradnika. 2. Prava i odgovornosti stručnih saradnika u školama, odnosno domovima učenika. 3. Značaj i uloga pedagoga/psihologa u školi/domu učenika u oblasti rada stručnih saradnika. 4. Priprema za uvođenje u posao stručnog saradnika – pripravnika. 5. Priprema mentora stručnih saradnika za pružanje planske i organizovane podrške pripravnicima – stručnim saradnicima. 6. Planiranje, programiranje, ostvarivanje i vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada. 7. Praćenje razvoja i postignuća deteta/učenika. 8. Saradnja sa kolegama, porodicom, lokalnom zajednicom. 9. Profesionalni razvoj. 10. Sredstva i tehnike u radu stručnih saradnika. 11. Stručni saradnik u savremenoj školi – timski rad i rad na projektima. 12. Pedagoške situacije. 13. Dokumentacija i evidencija o radu stručnih saradnika. 14. Akcioni plan za primenu u praktičnom radu stručnog saradnika.

Ciljna grupa

stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi

Broj učesnika

25

Trajanje

dva dana (16 bodova)


Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju u vrtiću/školi

337

Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju u vrtiću/školi

Kompetencija: K2
Prioriteti: 3, 5

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Danijela Vuković, Jasmina Đelić, Darinka Radivojević, Milena Jerotijević

Realizatori

Danijela Vuković, Jasmina Đelić, Darinka Radivojević, Biljana Radosavljević

Opšti ciljevi

Unapređivanje kompetencija za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju u redovnim grupama predškolskih ustanova i odeljenjima redovnih osnovnih i srednjih škola

Specifični ciljevi

Obuka za razumevanje i primenu strateških dokumenata; Zakonske i podzakonske regulative o obrazovanju dece/učenika sa smetnjama u razvoju; Razvoj znanja i veština za prihvat dece i učenika sa smetnjama u razvoju u redovne grupe vrtića i odeljenja u redovnim školama i kvalitetan rad sa njima u skladu sa inkluzivnim principima i u pravcu ostvarivanja ishoda i standarda obrazovanja i vaspitanja; Razvoj znanja i veština za planiranje i realizaciju IOP-a u okviru redovnih aktivnosti u grupi (redovne nastave u odeljenju)

Sadržaj i aktivnosti

– Modul I. Planiranje dodatne obrazovne podrške (polazne osnove, zahtevi, instrumenti, primena i vrednovanje). 1. Inkluzivni principi i ciljevi obrazovanja i vaspitanja – polazne osnove u planiranju dodatne obrazovne podrške – IOP kao zakonska obaveza. 2. Instrumenti za pružanje dodatne obrazovne podrške deci i učenicima sa različitim smetnjama u razvoju i invaliditetom. 3. Pravo na IOP (sadržaj i koncipiranje, utvrđivanje prioriteta u pružanju dodatne obrazovne podrške u odnosu na smetnju). 4. Uloga asistivne tehnologije kao deo dodatne obrazovne podrške i strategija upravljanja odeljenjem. 5. Vrednovanje IOP-a u funkciji razvoja deteta (praćenje napredovanja, identifikovanje i prevazilaženje prepreka u napredovanju i revizija).
– Modul II. Primena IOP-a u grupi/odeljenju u sklopu ukupnih mera za razvoj inkluzivnosti ustanove:
1. Implementacija aktivnosti iz IOP-a u grupi/na času – priprema i rad. 2. Osiguranje kvaliteta timskog rada i saradnje u okviru izrade, primene i vrednovanja IOP-a. 3. Razvoj inkluzivnosti kroz samovrednovanje i vrednovanje rada na nivou ustanove. 4. Identifikovanje resursa i izvora dodatne podrške u obrazovanju dece i učenika sa smetnjama u razvoju u ustanovi i na lokalnom nivou, sa posebnim naglaskom na saradnju sa interresornom komisijom.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)Metodičke posebnosti rada sa ADHD detetom / učenikom – inkluzivni model

366

Metodičke posebnosti rada sa ADHD detetom / učenikom – inkluzivni model

Kompetencija: K3
Prioriteti: 3, 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vračar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Olga Jovančićević, Ljubinko Zlatić, Anđelija Đuričić

Realizatori

Olga Jovančićević, Ljubinko Zlatić, Anđelija Đuričić, Stanojla Cvetković

Opšti ciljevi

Obuka nastavnika da procese nastave/učenja prilagode učeniku sa ADHD ,a da ostatak odeljenja ne bude obrazovno-vaspitno, socijalno i zdravstveno ugrožen.

Specifični ciljevi

Senzibilizacija nastavnika za specifične oblike ponašanja deteta sa ADHD, izradu IOP-a saradnju sa roditeljima i za stvaranje pozitivne socijalne klime

Sadržaj i aktivnosti

1. Uvodni deo seminara – program i ciljevi. 2. Primetiti je lako, kako intervenisati (posmatranje video snimka i analiziranje karakteristika/obrazaca ponašanja osobe sa ADHD i osoba iz tipične populacije tokom tri različite životne situacije; analiziranje opisa obrazaca ponašanja ADHD deteta/učenika u običnim školskim situacijama i poređenje sa ponašanjima deteta tipične populacije; upoznavanje sa osnovnim informacijama o ADHD sindromu, neurološkoj osnovi, osnovnim tipovima, terminološko usaglašavanje). 3. Šta se dešava pre škole – prozor u život porodice ili kakvog (detetovog/učenikovog) roditelja da očekujem (pomoću tehnike studije slučaja upoznavanje različitih aspekta života porodice deteta/učenika sa ADHD, kao i uputstva za obezbeđivanje uspešne saradnje sa roditeljima dece/učenika sa ADHD, saradnja i podrška roditelja ostale dece/učenika).
4. ADHD u mojoj grupi, odeljenju – šta sad (osposobljavanje učesnika seminara za izradu kvalitetnog pedagoškog profila, na osnovu uviđanja i beleženja individualnih karakteristika deteta, njihovih potencijala, interesovanja). 5. Kako do dobrog IOP-a (upoznavanje sa metodama, tehnikama i oblicima rada koje daju dobre rezultate u odeljenju/grupi u kome je ADHD dete/učenik, kako bi se pripremio što kvalitetniji IOP; Učimo se kako da nastavu/učenje prilagodimo učeniku sa ADHD, a da ostali učenici našeg odeljenja ne budu obrazovno, vaspitno, socijalno i zdravstveno ugroženi). 6. Bolje sprečiti nego lečiti ili Preventivni menadžment (značaj prevencije i šta se sve može preduzeti kako bi se mogući problemi u radu sa odeljenjem u kome se nalazi i ADHD dete/učenik predupredili, sprečavanje „praznih hodova” i „iskliznuća” iz planiranog rada).

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

jedan dan (8 bodova)


• Kako napisati dobru pripremu za čas

413

Kako napisati dobru pripremu za čas

Kompetencija: K2
Prioriteti: 4, 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vračar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Nevenka Drašković-Ivanović, Vukica Veljanović-Morača, Sandra Knežević

Realizatori

Nevenka Drašković-Ivanović, Vukica Veljanović-Morača, Sandra Knežević

Opšti ciljevi

Sticanje znanja i veština neophodnih za dobro planiranje, organizovanje i realizaciju časa; Podsticanje timskog rada; Evaluacija i samoevaluacija

Specifični ciljevi

Upoznavanje sa elementima pripreme za čas; Definisanje ciljeva i ishoda časa; Tipovi časa, metode, oblici i sredstva rada; Artikulacija časa

Sadržaj i aktivnosti

1. Uvod u program seminara; Sadržaj programa, strukture i dinamike; Ciljevi seminara i očekivani efekti. 2. Pisanje pripreme (forma ili sadržaj?); Elementi pripreme za čas; Ciljevi i ishodi; Metode i oblici rada; Artikulacija časa; Praćenje i vrednovanje: 3. Integracija i evaluacija; Sumiranje pređenog sadržaja; Dobijanje povratne informacije. 4. motivisanje učesnika i podsećanje na sadržaje prethodnog dana; Igra asocijacije. V5. Grupno pisanje priprema; Grupni rad; Analiza, diskusija, evaluacija. 6. Pojedinačno pisanje priprema; Samostalni rad; Analiza, diskusija; Vrednovanje, najpotpunija priprema; Pisanje nove pripreme: 7. Evaluacija seminara.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

25

Trajanje

dva dana (16 bodova)• Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

526

Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

Kompetencija: K3
Prioriteti: 1

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Ljubinko Zlatić, zljubeue@ptt.rs, 031/553-570, 064/441-00-01

Autori

Ljubinko Zlatić, Olga Jovančićević

Realizatori

Ljubinko Zlatić, Anđelija Đuričić, Olga Jovančićević, Dikosava Avramović, Stanojla Cvetković

Opšti ciljevi

Osposobljavanje nastavnika za razlikovanje disciplinskih od nedisciplinskih problema u nastavi; Edukacija nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

Specifični ciljevi

Definisanje disciplinskog problema;; Senzibilizacija u razlikovanju disciplinskih od nedisciplinskih problema u nastavi; Uočavanje tipičnih ometanja nastave;sa vrstama neverbalnih intervencija i način njihove primene; Ovladavanje verbalnim intervencijama i način njihove primene Upoznavanje suštine , vrsta i načina primene logičke posledice; Razumevanje i shvatanje značaja preventivnog delovanja, kao i upoznavanje načina kojima se može preduprediti pojava mnogih disciplinskih problema

Sadržaj i aktivnosti

1. Disciplinski problem (pojam, definisanje, prepoznavanje DP i razlikovanje od nedisciplinskih, obrada primera jednih i drugih). 2. Tipična ometanja nastave. 3. Neverbalne intervencije kod disciplinskih problema u nastavi. 4. Verbalne intervencije kod disciplinskih problema. 5. Logička posledica – konsekvenca. 6. Prevencija disciplinskih problema 7. Posmatranje i evidentiranje promena u ponašanju učenika. 8. Rešavanje praktičnih primera disciplinskih problema sa kojima se susreću nastavnici – učesnici seminara.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, stručni saradnici

Broj učesnika

35

Trajanje

dva dana (16 bodova)


• Razvojno i projektno planiranje

544

Razvojno i projektno planiranje

Kompetencija: K4
Prioriteti: 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazija 26, 11000 Beograd

Koordinator

Ljiljana Simić, ljsimic@ptt.rs, 064/258-78-39

Autori

Ksenija Liščević, Edita Sakali, Marica Gavrilov, Svetlana Kočiš, Mirjana Beara, Vesna Radulović, Borislava Maksimović, Jelena Novakov, Jelena Najdanović-Tomić, Gordana Čukuranović, Isidora Korać, Daniela Tomović, Maja Oklobdžija Slijepčević, Angelina Skarep, Ljiljana Simić, Dušanka Ćirović, Tatjana Pavlović, Zorica Dimitrijević, Jelena Stefanović, Snežana Vuković, Vesna Šaponjić, Gordana Đigić, Valentina Rančić, Ljiljana Stojanović, Mirsada Topalović, Ljiljana Zdravković, Lidija Nešić

Realizatori

Ksenija Liščević, Edita Sakali, Marica Gavrilov, Jelena Novakov, Svetlana Kočiš, Vesna Radulović, Borislava Maksimović, Jelena Najdanović-Tomić, Isidora Korać, Jelena Stefanović, Maja Oklobdžija Slijepčević, Angelina Skarep, Ljiljana Simić, Dušanka Ćirović, Tatjana Pavlović, Zorica Dimitrijević, Snežana Vuković, Vesna Šaponjić, Gordana Đigić, Valentina Rančić, Ljiljana Stojanović, Mirsada Topalović, Lidija Nešić, Smiljana Grujić, Zora Dešić, Sonja Miladinović, Ana Božinović, Radmila Krstevska, Slađana Mijatović, Vladan Seizović, Jasmina Gejo, Violeta Pančić, Svetlana Aleksić, Rada Karanac, Vera Muždeka, Vesna Miletić

Opšti ciljevi

Razvijanje kompetencija zaposlenih u školama/ustanovama za unapređivanja kvaliteta, upravljanje promenama, razvojno i projektno planiranje

Specifični ciljevi

A. Unapređivanje kompetencija zaposlenih za samovrednovanje rada ustanova definisanje misije i vizije definisanje prioriteta u razvoju definisanje razvojnih ciljeva izradu akcionog plana definisanje pokazatelja uspeha monitoring i evaluaciju razvojog plana izradu predloga projekata sa budžetiranjem; B. Unapređivanje timskog rada

Sadržaj i aktivnosti

1. Razvojno planiranje kao proces. 2. Razvojno planiranje – put ka školi/ustanovi kakvu želimo. 3. Samovrednovanje škole/ustanove – prvi korak u razvojnom planiranju. 4.Analiza stanja (meta stanja, resursi i analiza SWOT). 5. Misija i vizija ustanove. 6. Potrebe i prioriteti. 7.Razvojni plan škole – zakonski okvir, funkcija i struktura dokumenta razvojni plan škole/ustanove (definisanje razvojnih ciljeva, konkretizacija zadataka i aktivnosti, plan evaluacija, kriterijum/indikatori, o proceduri usvajanja, obavezama i odgovornostima različitih aktera). 8. Školski razgovori o razvoju škole (scenario radionice za rad sa predstavnicima različitih interesnih grupa u procesu izrade RP-a). 9. Timski rad (karakteristike tima, timske uloge, načini donošenja odluka). 10.Projekno planiranje (analiza potreba i problema, standardna struktura projektne aplikacije definisanje ciljeva projekta, zadataka i aktivnosti, izrada plana evaluacije, principi dobrog budžetiranja, kako upravljati projektom, karakteristike dobrog projekta).

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre–vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)


• Efikasan i delotvoran profesionalac u obrazovno-vaspitnoj ustanovi

906

Efikasan i delotvoran profesionalac u obrazovno-vaspitnoj ustanovi

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6, 7

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vračar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Jasmina Đelić, Jelena Najdanović Tomić, Biljana Radosavljević

Realizatori

Jasmina Đelić, Jelena Najdanović Tomić, Biljana Radosavljević

Opšti ciljevi

Razvoj kompetencija nastavnika, stručnih saradnika, direktora, vaspitača, članova upravnog/školskog odbora za nove profesionalne uloge u savremenoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi i poboljšanje delotvornosti i efikasnosti rada vaspitno-obrazovne ustanove

Specifični ciljevi

Sagledavanje zahteva različitih profesionalnih uloga u savremenoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi i sticanje znanja i veština za upravljanje promenama u odeljenju, vaspitnoj grupi ili ustanovi; Upoznavanje sa metodama i tehnikama delotvornog rada u odeljenju

Sadržaj i aktivnosti

1. Pojam profesionalizma i profesionalnog delovanja u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. 2. Nove profesionalne uloge u odnosu na učenike, decu, kolege, roditelje, saradnike, lokalnu zejednicu. 3. Planiranje ličnog profesionalnog razvoja za delotvorni rad u ustanovi na osnovu potreba i prioriteta. 4. Veštine planiranja, organizovanja i vođenja delotvornih sastanaka, diskusija, grupnih i individualnih razgovora i drugih oblika rada u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. 5. Veštine delegiranje dužnosti učenicima, odraslim saradnicima. 6. Veštine vođstva – rukovođenja i kontekstualna analiza stanja i uslova za koje se planira uvođenje promena. 7. Četiri perspektive za razvoj ustanove i kako da promene u obrazovno-vaspitnoj ustanovi budu uspešne. 8. Rešavanje problema u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. 9. Praćenje (Monitoring) i evaluacija razvoja profesionalizma u vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)• Kreativna nastava, Nastavnik – učenik – roditelj, tim koji pobeđuje

14

Kreativna nastava, Nastavnik – učenik – roditelj, tim koji pobeđuje

Kompetencija: K2
Prioriteti: 5, 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Branislav Maričić, Miloš Prelić

Realizatori

Branislav Maričić, Miloš Prelić, Boban Stojanov, Marina Ostojić

Opšti ciljevi

Naučiti kako se uči – lako, brzo, efektno; Ovladati stvaralačkim učenjem; Otkriti i razviti sklonosti učenika za pojedine predmete i istraživački rad

Specifični ciljevi

Ovladavanje metodama i tehnikama ubrzanog učenja, pamćenja, brzog i efektnog čitanja, aktivnog slušanja i beleženja predavanja; Stvaranje mapa i baza znanja

Sadržaj i aktivnosti

1. Proces učenja. 2. Ciljevi učenja (pojedinačni i grupni), najčešći problemi i njihovi uzročnici, faze i vrste učenja. 3. Aktivno čitanje. 4.Tehnike efikasnog čitanja reč-po-reč i fraza-po-fraza. 5. Aktivno čitanje stvaranjem veza među idejama. 6. Aktivno slušanje predavanja. 7. Razvijanje pažnje, koncentracije i stvaranje slike nastavne jedinice. 8. Ključni pojmovi. 9. Osobine, vrste, načini prepoznavnja i označavanja. 10. Tehnike smislenog povezivanja. 11. Pamćenje. 12. Razvoj intelektualnih veština. 13. Tehnike i principi pamćenja, poboljšanje koncentracije. 14. Ciklusi pamćenja i zaboravljanja (obnavljanje gradiva). 15. Mapa znanja i Baza znanja (povezivanje gradiva). 16. Stvaranje mape znanja nastavne jedinice, poglavlja i nastavnog predmeta. 17. Proširivanje baze znanja, standardno i na računaru. 18. Primena naučenog u praksi. 19.Testiranje razumevanja, postavljanjem problema i rešavanje zadataka.

Ciljna grupa

nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u domu učenika, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika

12-24

Trajanje

dva dana (16 bodova)

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Приоритетне области

  1. превенција насиља, злостављање и занемаривање
  2. превенција дискриминације
  3. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група, као и индивидуални образовни план
  4. комуникацијске вештине
  5. учење да се учи и развијање мотивације за учење
  6. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем
  7. сарадња са родитељима, ученицима, ученичким парламентима
  8. информационо-комуникацине технологије

projekti Pedagoškog društva Srbije
klikom na linkove otvoriće vam se internet strane projekta

ČASOPIS "NASTAVA I VASPITANJE"

MALA PEDAGOŠKA BIBLIOTEKA

KNJIGE U IZDANJU DRUŠTVA

SAJTA PEDAGOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

Zainteresovani mogu dobiti sve ostale informacije na telefone: 011/2687-749 i 011/3067-783 radnim danima od 10-15 časova ili na e-mail:drustvo@pedagog.rs

 
Pedagoško društvo Srbije © 1924.-2012. na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa  
.

Objavljivanje informacija sa sajta u nekomercijalne svrhe moguće je samo uz navođenje web adrese sajta.
Za sve druge vidove distribucije potrebno je imati izričitu dozvolu administratora i/ili autora sadržaja.

  REKLAME