На основу чл.12.и 22 Закона о удружењима (Сл. гласник РС бр.51/09) Скупштина Педагошког друштава Србије на седници одржаној 26.новембра 2010. године, доноси СТАТУТ ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

Постаните члан Педагошког друштва Србије

или обновите чланство и остварите стручну помоћ и друге бројне погодности!

Последње објаве