pds-logo-300

 

Педагошко друштво Србије је добровољна струковна организација дипломираних педагога, односно професора педагогије и других који стручно и научно проучавају васпитање и образовање.

 

Мисија

Мисија рада Друштва је да доприноси професионалном развоју и напредовању својих чланова, као и њиховом активном укључивању у токове кретања и развоја системске транзиције образовне политике наше земље;

 • подстиче научно-истраживачки рад из области образовања;
 • развија и иницира издавачку делатност у области педагошке науке;
 • доприноси професионализацији занимања педагога и помаже у управљању каријером својих чланова;
 • усмерава и осмишљава професионални развој наставника, директора и осталих који раде у образовним институцијама и утиче на ИНСЕТ образовање.

Визија рада

Желимо Педагошко друштво које је лидер у области образовања. Сви чланови Друштва били би укључени у стални процес учења, креирајући и реализујући квалитетно образовање за све. Такво Друштво, отворено и приступачно, постаје центар за перманентно учење свих који учествују и којима је стало до процеса образовања као стратешког интереса развоја демократског друштва у Србији.

Основне делатности Друштва су:

 • организација и спровођење семинара, трибина и осталих видова стручног усавршавања чланова Друштва, просветних радника и свих осталих који су заинтересовани за проблеме васпитно – образовног рада
 • издавање часописа ”Настава и васпитање”
 • издавање књига у едицији ”Мала педагошка библиотека” и посебних издања
 • уређивање сајта www.pedagog.rs

Циљеви Друштва су:

 • Професионализација рада Друштва
 • Децентрализација рада Друштва
 • Активно учешће у реформи и васпитно-образовној пракси

Циљеви сајта www.pedagog.rs

 • пружање благовремене, тачне и увек доступне информације о раду Друштва
 • пружање нових информација и сазнања из области педагошке теорије и праксе
 • пружање могућности двосмерне комуникације између Друштва и корисника услуга
 • подршка издавачкој делатности Друштва кроз приказе издања и online наручивање и продају
 • подршка свим offline активностима Друштва
 • увођење online семинара – имплементација eLearning система
 • стварање могућности за спровођење истраживања васпитно – образовне праксе путем Интернета
 • преузимање лидерске позиције међу сајтовима који се баве васпитањем и образовањем

Маркетинг циљеви

 • повећање броја чланова и корисника образовних услуга Друштва, а тиме и прихода
 • повећање броја сарадника, успостављање сарадње са стручним друштвима и образовним институцијама на националном и међународном нивоу
 • јачање локалног, регионалног и националног имиџа
 • увођење савремених информационих технологија у све облике рада и презентовања Друштва

Пословна филозофија

Пословна филозофија Педагошког друштва Србије, а самим тим и сајта www.педагог.рс, базира се на концептима маркетинга, што пре свега значи оријентисаност на задовољење потреба и захтева корисника услуга – пре свих чланова Друштва, али и свих других са којима Друштво сарађује. План нам је да коришћењем нових технологија побољшамо, поједноставимо и унапредимо информисаност наших корисника и да кроз развој интернет сајта створимо полазишну тачку и подршку за сваки пројекат који спроводимо.

Организациона шема Друштва

Органи Педагошког друштва су:

 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Извршни одбор
 • Надзорни одбор
 • Развојни тим
 • Скупштина је највиши орган Педагошког друштва , а чине је по 5. представника из сваке активне подружнице и републичке секције. Подружнице се оснивају по територјалном принципу, а секције на принципу области у којима раде чланови Педагошког друштва ( предшколско, основно, средње образовање, установе за образовање одраслих, Центри за социјални рад, Домови ученика и др).
 • Управни одбор је колективни орган Скупштине, који на основу овлашћења Скупштине и овлашћења из Статута управља радом Педагошког друштва између два сазива Скупштине. Управни одбор има 9 чланова, од којих 6 чланова Скупштина непосредно именује, а 3 члана су представници Републичких секција. Чланови Управног одбора именују председника и подпредседника Друштва. Председник и подпредсеник Скупштине обављају ту исту функцију и у Управном одбору.
 • Председник и подпредседник Скупштине друштва, као и два представника Развојног тима чине Извршни одбор Друштва. Извршни одбор је оперативно тело Управног одбора и Развојног тима, које се стара о припреми седница Управног одбора, о припреми заједничких седница, Управног одбора и Развојног тима, о припреми, координацији, реализацији и евалуацији Ра з војних пројеката.
 • Развојни тим је стручни орган друштва. Развојни тим осмишљава, реализује и координира развојне пројекте друштва који су усмерени на остваривање циљева и задатака рада Друштва . Развојни тим прати реализацију развојних пројеката и на крају сваке године врши евалуацију реализације и ефеката пројеката које реализује друштво, о чему обавештава Управни одбор. Чланови Развојног тима су уредници часописа ” Настава и васпитање ” , едиције ” Мала педагошка библиотека ” , уредник сајта , аутори Развојних пројеката Друштва, као и предесник и подпредседник Управног одбора.

Биљана Радосављевић, председница Педагошког друштва Србије

Biljana-RadosavljevicБиљана Радосављевић је на Филозофском факултету – смер педагогија у Београду дипломирала 1982. године. Као школски педагог је од 1985. до 2000. године радила у основној школи “Милентије Поповић”, у којој је до 2002. била и в.д. директора, после чега је изабрана на директорско место у основној школи “Мирослав Антић” у Београду.

Као педагог, а затим и као директор, сарађивала је са многим институцијама у унапређивању образовања и васпитања у нашој земљи. Као сарадник УНИЦЕФ-а и Института за психологију учествовала је у пројекту “Активно учење” и до сада одржала преко 50 семинара за просветне раднике. Као сарадник Министарства просвете радила је на едукацији учитеља првог разреда, а завршила је и обуку за ментора у програму “Школа без насиља”, као и обуку за директоре. Један је од коаутора приручника “Водич за приправнике стручне сараднике” и “Приручника за самовредновање школа”, а протеклих година је била сарадника тимова за израду предлога Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању знања, тима за израду стандарда за програме стручног усавршавања (при Центру за професионални развој Завода за унапређивање образовања и васпитања), а 2006. године је изабрана за члана Комисије за добијање лиценце.

Као председник Педагошког друштва Србије залагаће се за развој нових програма и пројеката али и за настављање већ започетих активности, остајући чврсто на курсу који је започет у Друштву протеклих година.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Датум рођења: 03.11.1956.

Место: Врбас, Србија

Брачни статус: Удата

ОБРАЗОВАЊЕ

1976-1982 – Београдски универзитет – Филозофски факултет – смер – педагогија

1970-1975 – Гимназија у Београду-природно математички смер

РЕЛЕВАНТНИ ТРЕНИНЗИ И СПОСОБНОСТИ

 • 1976-1982 – Београдски универзитет – Филозофски факултет – смер – педагогија
 • 1970-1975 – Гимназија у Београду-природно математички смер
 • РЕЛЕВАНТНИ ТРЕНИНЗИ И СПОСОБНОСТИ
 • завршена обука за ментора у програму “Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу” – УНИЦЕФ
 • један од коаутора приручника “Водич за приправнике стручне сараднике”
 • члан комисије за добијање лиценце (решењем Министра просвете)
 • обука за директоре – организовали БРИТИСХ ЦОУНЦИЛ и Министарство просвете
 • 2005/6. члан комисије за доделу априлске награде града Београда у области – стваралаштво младих
 • 2005/6. сарадник тима за израду предлога Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања
 • 2005/6. сарадник тима за израду стандарда за програме сталног стручног усавршавања при центру за професионални развој
 • 2004/5. један од коаутора “Приручник за самовредновање школа”(у организацији Реформских образовних кругова)
 • члан екипе директора основних и средњих школа која је посетила Лондон и кроз обиласке и разговоре упознала систем и рад школа у Великој Британији (у организацији БРИТИСХ ЦОУНЦИЛ-а и Министарства просвете)
 • као сарадник Министарства просвете радила на едукацији учитеља И разреда – имплементација курикулума
 • у организацији Министарства просвете присуствовала на међународној конференцији “Од визије до конкретних корака”
 • у оквиру семинара “Јануарски дани просветних радника” у организацији Педагошког друштва Србије водила радионицу “Улога педагога у реализацији програма успешног учења”
 • сарадник УНИЦЕФ-а и Института за психологију у пројекту “Активно учење” и као таква до данас одржала више од 50 семинара за просветне раднике основних и средњих школа у Србији
 • 1985-2000. присуствовала на висе од 40 конгреса, научних скупова, саветовања и семинара из области: заштита деце од злостављања и занемаривања, здравља деце, дечијих права, сарадње са родитељима, даровитости, комуникације, истраживачког рада, тимског рада, вредновања и самовредновања
 • у организацији Министарства просвете, Министарства здравља, Завода за унапређивање васпитања и образовања, Завода за заштиту здравља, Института за педагошка истраживања, Педагошког друштва, Друштва учитеља.
 • објавила у стручном часопису “Настава и васпитање” два рада
 • 2000-2006. учествовала у радио и ТВ емисијама (“Клуб 2”, “Поштована децо”, “Кућа за маштање”.)
 • учествовала у раду на 2 конференције за штампу поводом пројекта “Школа без насиља” (у згради Владе Републике Србије и у Сава центру, уз министра просвете, министра здравља, директорку УНИЦЕФ-а)

РАДНО ИСКУСТВО

 • од 2002. ОШ „Мирослав Антић“ – директор школе
 • 2000-2002. ОШ „Милентије Поповић“ – вршилац дужности директора школе
 • 1985-2000. ОШ „Милентије Поповић“ – школски педагог

Управни одбор Педагошког друштва Србије:

 • Радосављевић Биљана, председник
 • др Емина Хебиб
 • Гордана Миловановић
 • Ирена Мучибабић
 • Јасмина Ђелић
 • Маја Врачар
 • Марсела Есхенаси Милутиновић
 • Светлана Спасић
 • Славица Илић

Пословни секретар друштва:

Бојана Стојановић

Развојни тим Друштва:

 • Валентина Вићовац
 • Мирослав Павловић
 • Мирјана Томић

Надзорни одбор:

 • Зорица Голубовић
 • Марија Башчаревић
 • Маргарета Уршал

Кадровска структура друштва

Друштво има 1.098 регистрованих чланова, што је 54,9% од 2.000 педагога запослених у Србији [подаци о броју запослених добијени на основу кадровских извештаја МПС и других институција ].

Међу члановима Друштва регистровано је 56. доктора наука, 33. магистра. Поред педагога наши чланови су и психолози, васпитачи, учитељи и професори разредне наставе и остали који су професионално ангажовани у сфери образовања и васпитања.

Чланови Педагошког друштва су чланови који имају права, обавезе и одговорност да:

 • учествују у раду Педагошког друштва и облицима његовог организовања и деловања,
 • да бирају и буду бирани у органе Педагошког друштва,
 • да од Педагошког друштва и његових органа траже и добију стручну помоћ,
 • да благовремено и потпуно буду информисани о раду и активностима Педагошког друштва
 • да се придржавају Статута и одлуке Скупштине,
 • редовно плаћају чланарину и
 • да организују и реализују у складу са својим могућностима, потребама и интересовањима одређене функције и задужења.

Богата историја Педагошког друштва Србије обавезује да у времену када смо приступили имплементацији нових технологија и философија образовања у рад Друштва, желимо да сачувамо традиционалне вредности и њихове резултате. Друштво у библиотеци и данас чува књиге Принципи психологије, Херберта Спенсера из 1882, школске таблице из прошлог века, школске законе из 19.века, “Гласнике професорског друштва” из 1928 године… Године 1924. др Милан Шевић, др Милорад Ванлић и др Љубомир Протић започели су прво стручно удруживање са циљем проучавања проблема и искустава везаних за школу и процес васпитања. То су били зачеци развијања и ширења педагошке праксе кроз рад Педагошког друштва у Београду.

Педагози НРС у сали Учитељске школе у улици Народног фронта у Београду 25. децембра 1949. године одржали су Оснивачку скупштину Педагошког друштва НР Србије. Тада Друштво постаје матично друштво педагога, психолога и филозофа, све до оснивања њихових посебних друштава. Годину дана касније, Педагошко друштво покреће часопис “Настава и васпитање”, а следеће године преузима од Министарства просвете лист “Просветни преглед” и у сарадњи са Синдикатом, издаје га три године у 10.000 примерака

У средишту својих програмских активности Друштво се бавило научно-истраживачким радом, проблемима педагошко-методичког рада у образовним институцијама, учешћем у реформама школства, дизајнирањем студија на Катедри за педагогију Филозофског факултета у Београду.

Од 1977. године Педагошко друштво се трансформише у Савез педагошких друштава СР Србије и формира девет регионалних друштава и Савез педагошких друштава Војводине. Овај период карактерише рад на развијању и јачању улоге педагога, укључивање у процес трансформације предшколског, основног и усмереног образовања.

У 1994. години усвојен је Статут којим се наше друштво поново дефинише као Педагошко друштво Србије. Постављају се темељи за његов рад у измењеним политичким, друштвеним и материјалним околностима, и граде се путеви за промене у педагошкој науци и педагошкој пракси. У том периоду, најзначајнија делатност Педагошког друштва Србије је издавање часописа “Настава и васпитање” који је увек тежио да буде у центру најзначајнијих активности из сфере образовања и васпитања часопис се уредује по међународним документационим стандардима и има статус признатог националног и научног часописа.

Мисија и циљеви друштва у историји се нису мењали. Мењао се само начин њиховог спровођења и начин комуникације…

Постаните члан Педагошког друштва Србије

или обновите чланство и остварите стручну помоћ и друге бројне погодности!

Најновије вести